Til vores patienter

Der er fortsat stort fokus på at reducere smittespredning.
Har du en tid i klinikken skal du komme som aftalt, medmindre du er i en særlig risikogruppe og samtidig selv føler, at undersøgelsen/ behandlingen kan vente.
I det tilfælde ringer du og aflyser eller konfererer det med os.
Alle patienter med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hoved- pine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke vurderes i speciallægepraksis,
Gælder dette dig, skal du IKKE KOMME, men i stedet ringe til os.

Ved mistanke om akut eller på anden måde alvorlig øjensygdom skal du naturligvis fortsat ringe til os.

Telefonen er dagligt åben fra 9 til 11.

For at undgå for mange personer i venteværelse og klinik må pårørende desværre ikke komme med ind.
Tidsbestilling bør, af samme grund, kun ske telefonisk, ikke ved fremmøde i klinikken.

Venlig hilsen personalet i øjenklinikken.

Hvem er vi

Neel Gerner

Øjenlæge

Uddannet læge fra Københavns Universitet, 1984. Blev i 1996 uddannet som speciallæge i øjensygdomme. Uddannet på Frederiksberg og Hvidovre øjenafdeling suppleret med klinisk uddannelsesophold på Moorefields Eye Hospital i London på afdelingen for øjenlågskirurgi.

Egen Øjenklinik i Lyngby siden 1999.

Har i mange år arbejdet som bestyrelses medlem i Danske Øjenlægers Organisation, DØO.
Har desuden siden 2014 arbejdet som bestyrelsesmedlem i Foreningen af Praktiserende Speciallæger, FAPS.
Er medlem af Repræsentantskabet i foreningen Værn Om Synet, VOS
Deltager løbende i relevant efteruddannelse i ind- og ud-land.

Speciale/arbejdsområder

Anne Sofie

Sekretær

Anne Sofie er uddannet både som optiker og jordemoder. Hun har flere års erfaring fra to andre øjenklinikker, inden hun startede her i 2009.

Anne Sofie har gennemgået flere kurser for øjenlægeassistenter, og hun deltager løbende i al relevant efteruddannelse.

Arbejdsområder

  • Visitation og tidsbooking
  • Henvendelser til lægen i løbende dialog med Neel Gerner
  • Modtagelse af patienter, inkl. diverse apparatudmålinger

 

Om klinikken

Klinikken har aftale med sygesikringen, men foretager også undersøgelser og behandlinger, der ikke er dækket af sygesikringen. Det sker mod egen betaling. Herunder specielt kosmetiske øjenlågsoperationer.

 

 Øjenlæge Neel Gerner – Specialist i øjenlågskirurgi