Til vores patienter

For at minimere smittespredning med COVID-19 holder øjenlægerne Lyngby Hovedgade 37 fortsat kun åbent for akutte og uopsættelige undersøgelser og kontroller.
 
Alle patienter, der har en tid til operation eller til en, ikke akut, konsultation vil blive kontaktet telefonisk, netop mhp. at afgøre om, og i givet fald hvor længe, tiden kan udsættes. Lykkes det ikke at træffe patienten telefonisk, sender vi en SMS.

Klinikken vil fortsat være bemandet mhp. varetagelse af evt. akutte øjenpatienter. Alle patienter skal dog henvende sig telefonisk først og ikke ved fremmøde.
Det kan være svært for jer selv at afgøre, om noget SKAL undersøges eller godt kan vente. Det hjælper vi jer med at finde ud af, når I ringer.

Telefonen er derfor åben i flere timer end ellers i den kommende periode.
 
Venlig hilsen hele personalet i øjenklinikken.

 

Laserbehandling af regnbuehinden

Klinikken foretager laserbehandling af regnbuehinden. Med alderen svulmer øjets linse op, hvilket kan føre til dårligt væskeafløb fra øjet, hvorved der i nogle tilfælde risikerer at opstå akut forhøjet øjentryk.

Dette opstår især i mørke, hvor pupillene udvider sig eller som følge af behandling med pupil-udvidende øjendråbe. Symptomer herpå kan være sløret syn og trykkende smerte/ hovedpine omkring øjet. Gentagne tilfælde med forhøjet tryk kan ødelægge synet – hvis trykket bliver meget højt kan ét enkelt tilfælde være nok til at ødelægge synet. Har man haft disse symptomer, skal man straks søge øjenlæge.

Øjenlægen kan undersøge, om man er disponeret for at udvikle denne lidelse, også selvom man endnu ikke har haft symptomer.

Det er muligt at forebygge denne sygdom ved at lave små huller i regnbuehinderne med laser. Laserskuddene føles som små stik. Efterfølgende skal man i nogle dage dryppe øjnene med dråber, der udstedes på recept.

Behandlingen er dækket af sygesikringen.

OBS: Laserbehandling mod akut grøn stær forebygger IKKE mod almindelig/ kronisk grøn stær.

Information vedr. laserbehandling af regnbuehinden

Nogle mennesker – især dem, der er langsynede – har et ret lille øje. Med alderen kan dette føre til at pladsforholdende i øjet bliver for trange. Herved kan der være risiko for, at der kan komme akut forhøjet øjentryk. Hvis øjentrykket stiger meget, kan det i løbet af ganske kort tid ødelægge synet.

Har man denne tendens, kan man forebygge, at det udvikler sig til forhøjet tryk, ved at lave et lille hul i regnbuehinden med laser.

Selve behandlingen mærkes som et lille stik, men der er ikke noget at mærke, når behandlingen er overstået.

Komplikationer ved behandlingen er meget sjældne, men kan forekomme. Man kan i forbindelse med behandlingen komme til at ramme et skjult blodkar, som så vil bløde kortvarigt, og synet vil så være sløret i en kort periode.

Der er også en lille risiko for, at man kan udløse regnbuehinde-betændelse. For at forebygge dette skal man derfor dryppe med binyrebarkhormon i nogen dage efter behandlingen. Recept herpå laves elektronisk ved forundersøgelsen.

Resultatet af behandlingen skal kontrolleres efterfølgende hos øjenlægen. Opstår der gener – så skal man henvende sig.

Denne laserbehandling forebygger IKKE mod almindelig/ kronisk grøn stær.

Øjenlæge Neel Gerner – Specialist i øjenlågskirurgi