Til vores patienter

Der er fortsat stort fokus på at reducere smittespredning.
Har du en tid i klinikken skal du komme som aftalt, medmindre du er i en særlig risikogruppe og samtidig selv føler, at undersøgelsen/ behandlingen kan vente.
I det tilfælde ringer du og aflyser eller konfererer det med os.
Alle patienter med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hoved- pine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke vurderes i speciallægepraksis,
Gælder dette dig, skal du IKKE KOMME, men i stedet ringe til os.

Ved mistanke om akut eller på anden måde alvorlig øjensygdom skal du naturligvis fortsat ringe til os.

Telefonen er dagligt åben fra 9 til 11.

For at undgå for mange personer i venteværelse og klinik må pårørende desværre ikke komme med ind.
Tidsbestilling bør, af samme grund, kun ske telefonisk, ikke ved fremmøde i klinikken.

Venlig hilsen personalet i øjenklinikken.

Laserbehandling af regnbuehinden

Klinikken foretager laserbehandling af regnbuehinden. Med alderen svulmer øjets linse op, hvilket kan føre til dårligt væskeafløb fra øjet, hvorved der i nogle tilfælde risikerer at opstå akut forhøjet øjentryk.

Dette opstår især i mørke, hvor pupillene udvider sig eller som følge af behandling med pupil-udvidende øjendråbe. Symptomer herpå kan være sløret syn og trykkende smerte/ hovedpine omkring øjet. Gentagne tilfælde med forhøjet tryk kan ødelægge synet – hvis trykket bliver meget højt kan ét enkelt tilfælde være nok til at ødelægge synet. Har man haft disse symptomer, skal man straks søge øjenlæge.

Øjenlægen kan undersøge, om man er disponeret for at udvikle denne lidelse, også selvom man endnu ikke har haft symptomer.

Det er muligt at forebygge denne sygdom ved at lave små huller i regnbuehinderne med laser. Laserskuddene føles som små stik. Efterfølgende skal man i nogle dage dryppe øjnene med dråber, der udstedes på recept.

Behandlingen er dækket af sygesikringen.

OBS: Laserbehandling mod akut grøn stær forebygger IKKE mod almindelig/ kronisk grøn stær.

Information vedr. laserbehandling af regnbuehinden

Nogle mennesker – især dem, der er langsynede – har et ret lille øje. Med alderen kan dette føre til at pladsforholdende i øjet bliver for trange. Herved kan der være risiko for, at der kan komme akut forhøjet øjentryk. Hvis øjentrykket stiger meget, kan det i løbet af ganske kort tid ødelægge synet.

Har man denne tendens, kan man forebygge, at det udvikler sig til forhøjet tryk, ved at lave et lille hul i regnbuehinden med laser.

Selve behandlingen mærkes som et lille stik, men der er ikke noget at mærke, når behandlingen er overstået.

Komplikationer ved behandlingen er meget sjældne, men kan forekomme. Man kan i forbindelse med behandlingen komme til at ramme et skjult blodkar, som så vil bløde kortvarigt, og synet vil så være sløret i en kort periode.

Der er også en lille risiko for, at man kan udløse regnbuehinde-betændelse. For at forebygge dette skal man derfor dryppe med binyrebarkhormon i nogen dage efter behandlingen. Recept herpå laves elektronisk ved forundersøgelsen.

Resultatet af behandlingen skal kontrolleres efterfølgende hos øjenlægen. Opstår der gener – så skal man henvende sig.

Denne laserbehandling forebygger IKKE mod almindelig/ kronisk grøn stær.

Øjenlæge Neel Gerner – Specialist i øjenlågskirurgi