Til vores patienter

For at minimere smittespredning med COVID-19 holder øjenlægerne Lyngby Hovedgade 37 fortsat kun åbent for akutte og uopsættelige undersøgelser og kontroller.
 
Alle patienter, der har en tid til operation eller til en, ikke akut, konsultation vil blive kontaktet telefonisk, netop mhp. at afgøre om, og i givet fald hvor længe, tiden kan udsættes. Lykkes det ikke at træffe patienten telefonisk, sender vi en SMS.

Klinikken vil fortsat være bemandet mhp. varetagelse af evt. akutte øjenpatienter. Alle patienter skal dog henvende sig telefonisk først og ikke ved fremmøde.
Det kan være svært for jer selv at afgøre, om noget SKAL undersøges eller godt kan vente. Det hjælper vi jer med at finde ud af, når I ringer.

Telefonen er derfor åben i flere timer end ellers i den kommende periode.
 
Venlig hilsen hele personalet i øjenklinikken.

 

Hvem er vi

Neel Gerner

Øjenlæge

Uddannet læge fra Københavns Universitet, 1984. Blev i 1996 uddannet som speciallæge i øjensygdomme. Uddannet på Frederiksberg og Hvidovre øjenafdeling suppleret med klinisk uddannelsesophold på Moorefields Eye Hospital i London på afdelingen for øjenlågskirurgi.

Egen Øjenklinik i Lyngby siden 1999.

Har i mange år arbejdet som bestyrelses medlem i Danske Øjenlægers Organisation, DØO.
Har desuden siden 2014 arbejdet som bestyrelsesmedlem i Foreningen af Praktiserende Speciallæger, FAPS.
Er medlem af Repræsentantskabet i foreningen Værn Om Synet, VOS
Deltager løbende i relevant efteruddannelse i ind- og ud-land.

Speciale/arbejdsområder

Anne Sofie

Sekretær

Anne Sofie er uddannet både som optiker og jordemoder. Hun har flere års erfaring fra to andre øjenklinikker, inden hun startede her i 2009.

Anne Sofie har gennemgået flere kurser for øjenlægeassistenter, og hun deltager løbende i al relevant efteruddannelse.

Arbejdsområder

  • Visitation og tidsbooking
  • Henvendelser til lægen i løbende dialog med Neel Gerner
  • Modtagelse af patienter, inkl. diverse apparatudmålinger

 

Om klinikken

Klinikken har aftale med sygesikringen, men foretager også undersøgelser og behandlinger, der ikke er dækket af sygesikringen. Det sker mod egen betaling. Herunder specielt kosmetiske øjenlågsoperationer.

 

 Øjenlæge Neel Gerner – Specialist i øjenlågskirurgi