Hvem er vi

Neel Gerner

Øjenlæge

Uddannet læge fra Københavns Universitet, 1984. Blev i 1996 uddannet som speciallæge i øjensygdomme. Uddannet på Frederiksberg og Hvidovre øjenafdeling suppleret med klinisk uddannelsesophold på Moorefields Eye Hospital i London på afdelingen for øjenlågskirurgi.

Egen Øjenklinik i Lyngby siden 1999.

Har i mange år arbejdet som bestyrelses medlem i Danske Øjenlægers Organisation, DØO.
Har desuden siden 2014 arbejdet som bestyrelsesmedlem i Foreningen af Praktiserende Speciallæger, FAPS.
Er medlem af Repræsentantskabet i foreningen Værn Om Synet, VOS
Deltager løbende i relevant efteruddannelse i ind- og ud-land.

Speciale/arbejdsområder

Anne Sofie

Sekretær

Anne Sofie er uddannet både som optiker og jordemoder. Hun har flere års erfaring fra to andre øjenklinikker, inden hun startede her i 2009.

Anne Sofie har gennemgået flere kurser for øjenlægeassistenter, og hun deltager løbende i al relevant efteruddannelse.

Arbejdsområder

  • Visitation og tidsbooking
  • Henvendelser til lægen i løbende dialog med Neel Gerner
  • Modtagelse af patienter, inkl. diverse apparatudmålinger

 

Om klinikken

Klinikken har aftale med sygesikringen, men foretager også undersøgelser og behandlinger, der ikke er dækket af sygesikringen. Det sker mod egen betaling. Herunder specielt kosmetiske øjenlågsoperationer.

 

 Øjenlæge Neel Gerner – Specialist i øjenlågskirurgi