Til vores patienter

Der er fortsat stort fokus på at reducere smittespredning.
Har du en tid i klinikken skal du komme som aftalt, medmindre du er i en særlig risikogruppe og samtidig selv føler, at undersøgelsen/ behandlingen kan vente.
I det tilfælde ringer du og aflyser eller konfererer det med os.
Alle patienter med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hoved- pine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke vurderes i speciallægepraksis,
Gælder dette dig, skal du IKKE KOMME, men i stedet ringe til os.

Ved mistanke om akut eller på anden måde alvorlig øjensygdom skal du naturligvis fortsat ringe til os.

Telefonen er dagligt åben fra 9 til 11.

For at undgå for mange personer i venteværelse og klinik må pårørende desværre ikke komme med ind.
Tidsbestilling bør, af samme grund, kun ske telefonisk, ikke ved fremmøde i klinikken.

Venlig hilsen personalet i øjenklinikken.

Operation for tunge øjenlåg

Som nyuddannet læge i 1984 arbejdede jeg på plastikkirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Der lærte jeg mange, gode kirurgiske principper, som jeg siden har haft glæde af – herunder teknikker til at sy, så det giver mindst mulig ardannelse.

Min kirurgiske erfaring derfra var en medvirkende årsag til, at det var øjenlågskirurgien, jeg valgte at specialisere mig i, da jeg kom ind i øjenfaget.

Jeg har siden da specialiseret mig yderligere i operation af tunge øjenlåg, hvor overskydende hud tynger eller skygger. Se før og efter billedeeksempler her.

Hvordan foregår det?

Først kommer man til en grundig forundersøgelse, hvor jeg vurderer, om de symptomer, patienten har, virkelig kan tilskrives de tunge øjenlåg, eller om det evt. er noget andet, der er problemet. Hvis jeg mener, at operation kan gavne, informeres patienten grundigt mundtligt og får samtidig en skriftlig information med hjem.

Medbring briller til forundersøgelsen og en liste over al medicin samt navn på evt. medicin, du er overfølsom/ allergisk overfor. Du skal huske at oplyse os om det, hvis du har pacemaker.

Er det gratis?

I 2012 valgte regeringen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen at udarbejde nogle kriterier for, hvilke patienter der skulle have mulighed for at få foretaget en operation for tunge øjenlåg på Sygesikringens regning.

Udover relevante symptomer, som skal  fremgå af journalen, skal øjenlægen ved hjælp af  et foto dokumentere, at øjenlågshuden falder så langt ned, at der kun er maximalt 3 mm fra huden ned til midten af pupillen (synsaxen). Disse kriterier kan også læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Det betyder, at der er patienter, som jeg desværre er nødt til at afvise at operere på Sygesikringens regning, også selvom jeg godt kan se, at de har et problem. Derfor valgte jeg i august 2012 at lade mig registrere af Sundhedsstyrelsen til også at foretage disse operationer mod betaling – dvs. på kosmetisk indikation. Denne tilladelse fremgår også af Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Jeg forbeholder mig dog om alle omstændigheder retten til kun at operere de patienter, hvor jeg vurderer at det reelt vil gavne.

Hvad koster en operation af tunge øjenlåg?

Prisen for en kosmetisk operation af tunge øvre øjenlåg er 9000 kr. Poser under øjnene er oftest et "kosmetisk" problem, da det skal være meget udtalt for at genere synet. Prisen for dette er 15.000 kr.

Sygesikringen Danmark giver, afhængig af gruppe enten slet ikke noget, eller kun ganske lidt, tilskud til øjenlågs operationer..

Mere om operationen

Bliver begge øjne opereret samme dag?

Hvad enten det er på Sygesikringens regning eller mod egen betaling, vælger de allerfleste øjenlæger og plastikkirurger at operere begge øjne samtidig, da det er rarest for patienten at få det overstået.

Det kan dog være en god ide at operere ét af gangen, hvis patienten får mildere blodfortyndende medicin fx hjertemagnyl, som de ikke må holde pause med. Hvis man opererer ét ad gangen, kan man så give en stram forbinding på øjet og derved bedre begrænse evt. fortsat sivende blødning - og derved bedre undgå alt for meget hævelse og misfarvning efter operationen.

Hvis patienten derimod får kraftig blodfortyndende medicin fx Marevan, henvises til specialafdeling.

Hvordan foregår operationen, og gør bedøvelsen ondt?

Der er sat god tid af til operationen, og jeg er meget omhyggelig med at måle og tegne op, så det hverken bliver for meget eller for lidt, der bliver fjernet. Herefter lægges bedøvelse. Dette er noget, en del patienter frygter på forhånd, men som de fleste ikke oplever som noget problem.

Dette skyldes for det første, at det er en ekstremt tynd nål, jeg bruger, for det andet at jeg sprøjter bedøvelsen meget langsomt ind, og for det tredje bruger jeg en bedøvelse, der ikke svier, når den anlægges.

Jeg syer derefter såret sammen med én lang tråd, der føres frem og tilbage fra sårrand til sårrand, lige neden under hudniveau, så man ikke får mærker i huden efter tråden (intrakutan sutur). Det giver efter min mening det pæneste ar bagefter.

Er der mange smerter efter operationen?

Der er meget få smerter, når bedøvelsen aftager efter operationen. Man får smertestillende i form af Paracetamol, inden man forlader klinikken, og nogle patienter, men langtfra alle, får brug for at tage paracetamol igen et par gange den første dag. Der er ikke behov for smertestillende herefter. Skulle man alligevel få ondt, skal man kontakte klinikken eller en anden læge. Dunkende smerter kan for eksempel være tegn på betændelse, så det skal man reagere på omgående.

Gør det ondt at få fjernet tråde?

Tråden bliver fjernet efter 8 dage, og den er meget nem at fjerne, da det er en lang tråd. Det er derfor ikke noget, man skal være nervøs for. Lige efter trådene er blevet fjernet, og inden såret er vokset helt fast sammen, skal man passe på, at man ikke gnider eller trækker i øjenlåget, da såret så kan risikere at springe op. Hvis det sker, er det næsten aldrig så meget, at det skal syes igen. Man skal blot rense såret og samle det med et plaster, så lukker det sig hurtigt og ender med alligevel at blive pænt. Ved den mindste tvivl skal du kontakte klinikken eller anden læge.

Hvad hvis jeg ikke kan ligge stille under operationen?

En del patienter er nervøse for, om de kan ligge stille under operationen, eller om de fx kommer til at blinke eller flytte sig lidt. Skulle det ske at man ligger lidt uroligt gør det ikke noget, jeg har endnu aldrig været ude for, at det var et problem.

Vi taler sammen under hele operationen, hvorved man som patient bliver afledt fra, hvad der foregår.

Hvor lang tid går der, før jeg ser pæn  ud?

Lige når operationen er overstået, er man som regel endnu ikke blevet hævet. Herefter tiltager hævelsen langsomt, og som regel er patienten meget hævet og måske også blå den første morgen efter operationen.  Det bliver ved i et par dage, og nogle gange bliver man også hævet og blå under øjnene, da væske og blod synker nedad. Herefter aftager det igen, og patienterne ser oftest allerede pæne ud, når jeg ser dem igen efter 8 dage, hvor vi fjerner trådene.

Hvordan skal jeg forholde mig efter operationen?

Det er vigtigt, at man holder sig helt i ro i 4-5 dage efter operationen. Dvs. man skal undgå alt, der får blodtrykket til at stige, så man skal være hjemme fra arbejde. Man må gerne bruge øjnene og læse, bruge computer og se tv. Hver time de første dage skal man i ca. et kvarter sidde med isposer mod øjnene (fx en ren pose med frosne ærter pakket ind i et tyndt viskestykke). Senere kan det gøres med længere intervaller.

Sport og træning skal man vente 14 dage med at genoptage, så det ikke hæver op igen og bliver blåt.

Enkelte er stadig meget hævede og evt. også stadig blå efter 8 dage, og hos dem kan der godt gå yderligere én til to uger, før de ser helt pæne ud. Dette gælder især patienter, der har tendens til blå mærker.

Dvs. der går fra en til tre uger, før man ser sådan ud, at andre ikke vil bemærke noget.

Må jeg godt være i solen efter operationen?

Arret kan godt være rødt i starten, men det bleger af hos alle. Det forudsætter dog, at man ikke får stærk sol på arret i 3 måneder eller evt. længere, hvis det stadig er rødt. Det skyldes, at et ar kan blive pigmenteret, hvis der kommer sol på, før det er helet. Vil man gerne være i solen, skal man sørge for at smøre arret med stærk solcreme/ sunblock.

Se mere om øjenlågsoperation her, eller ring nu på 45 93 05 10.


Øjenlæge Neel Gerner – Specialist i øjenlågskirurgi