Til vores patienter

Der er fortsat stort fokus på at reducere smittespredning.
Har du en tid i klinikken skal du komme som aftalt, medmindre du er i en særlig risikogruppe og samtidig selv føler, at undersøgelsen/ behandlingen kan vente.
I det tilfælde ringer du og aflyser eller konfererer det med os.
Alle patienter med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hoved- pine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke vurderes i speciallægepraksis,
Gælder dette dig, skal du IKKE KOMME, men i stedet ringe til os.

Ved mistanke om akut eller på anden måde alvorlig øjensygdom skal du naturligvis fortsat ringe til os.

Telefonen er dagligt åben fra 9 til 11.

For at undgå for mange personer i venteværelse og klinik må pårørende desværre ikke komme med ind.
Tidsbestilling bør, af samme grund, kun ske telefonisk, ikke ved fremmøde i klinikken.

Venlig hilsen personalet i øjenklinikken.

Ventetid

Ventetid på at få en tid

Da der gennem årene er blevet tilknyttet en større gruppe faste patienter til klinikken, er der ofte lang ventetid på at få en tid. Det betyder ikke, at der aldrig er ledige tider med kort varsel, men at disse prioriteres til akutte patienter samt til de af vores patienter, der efter en hospitalsbehandling skal kontrolleres med kort varsel.

Vi vejleder om nødvendigt gerne om, hvor man kan få en hurtigere tid. Fx er der ofte kortere ventetider hos øjenlægerne på Østerbro, Frederiksberg og i City.

Ventetid i telefonen

Da vi har mange patienter, er vores telefon desværre ofte meget svær at komme igennem på. En del vælger derfor at komme op og bestille tid personligt, når de alligevel er i Lyngby.

Ventetid i venteværelset

Desværre opstår der ofte ventetid i venteværelset. Det skyldes ikke manglende respekt for patienternes tid, men derimod at det ofte er svært på forhånd at vide, hvor lang tid en konsultation tager. Det, der lyder som en lille ting, kan vise sig at være et kompliceret/ alvorligt tilfælde, også selvom sekretæren altid gør et stort arbejde med at spørge ind til, hvad det drejer sig om, når hun booker tiden.

Der er desuden ofte patienter, som vi er nødt til at se på akut, og det kan forskyde tidsplanen.

Det er dog alligevel vigtigt, at patienterne møder op til den aftalte tid for ikke at forskyde planen yderligere.

Tag derfor en god bog med eller benyt de mange ugeblade i venteværelset.

Er man i bil, anbefaler vi, at man undlader at parkere på en halvtimes parkering, men i stedet benytter et af de mange parkeringshuse.

Jeg bestræber mig til gengæld altid på at være lige grundig i min undersøgelse af hver enkelt patient, også selvom venteværelset er fyldt.


Øjenlæge Neel Gerner – Specialist i øjenlågskirurgi