COVID-19

Der er fortsat stort fokus på at reducere COVID-19 smittespredning.


Har du en tid i klinikken, skal du komme som aftalt, medmindre du har symptomer på COVID-19 el har været udsat for smitte med COVID-19. I det tilfælde skal du aflyse hurtigst muligt. Udenfor telefontiden kan evt. afbud indtales på svareren på på 45930510.

I forbindelse med kosmetisk øjenlågs operation, skal du på operationsdagen medbringe et Corona pas.

For at undgå for mange personer i venteværelset, må pårørende desværre ikke komme med ind.

Specialist i øjenlågskirurgi

Øjenlæge Neel Gerner

© 2021 . All Rights Reserved by Øjenlæge Neel Gerner