COVID-19

Der er fortsat stort fokus på at reducere COVID-19 smittespredning.

Har du en tid i klinikken, skal du komme som aftalt, medmindre du har symptomer på COVID-19 el har været udsat for smitte med COVID-19.

I det tilfælde skal du aflyse hurtigst muligt. Evt afbud sms’es hurtigst muligt til 31 51 00 65.

I forbindelse med kosmetisk øjenlågs operation, skal du på operationsdagen medbringe et Corona pas. For at undgå for mange personer i venteværelset, må pårørende desværre ikke komme med ind.

Specialist i øjenlågskirurgi

Øjenlæge Neel Gerner
Øjenlågskirurgi CPH

© 2022 All Rights Reserved by Øjenlæge Neel Gerner